HTML tutorial
  • Dobrodošli!

Registar licenci (Portal) čini materijalna i elektronska baza podataka svih licenci koje izdaje nadležni organ državne uprave, organ uprave, upravne organizacije i druge organizacije u vršenju javnih ovlašćenja u Crnoj Gori.

Licencom se smatra i odobrenje, dozvola, saglasnost, potvrda, ovlašćenje ili drugi akt propisan kao uslov za obavljanje privredne djelatnosti.

Portal sadrži uputstvo za podnošenje zahtjeva i propisanu dokumentaciju za izdavanje licenci prema oblastima, sa sljedećim podacima:

1) nazivom licence;

2) privrednom djelatnošću za koju se izdaje licenca;

3) izdavaocem licence;

4) nazivom propisa koji je osnov za izdavanje licence;

5) potrebnom dokumentacijom koju treba priložiti za izdavanje licence;

6) rokom za izdavanje licence;

7) periodom važenja licence;

8) uslovima za produženje važenja licence;

9) postupcima i razlozima za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence;

10) naknadama za izdavanje licence i administrativnim taksama;

11) obrascima za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence;

12) podacima o načinu predaje zahtjeva: kontakt osobama, tel/fax–om i e-mail  adresama;

13) drugim podacima od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja.

Pristup Portalu je slobodan, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka.  • Our partnership with Europe Registry
  • Naše partnerstvo sa Europe RegistryIn modern world every respectable company is looking for allies that could help it to “conquest” domestic market of foreign country. It works because local experts better understand policies and, even more important, the way of peoples thinking. Moreover, domestic companies always get huge profit from collaboration with multinational organizations, which is presented in opportunity to provide services abroad. So now, you will definitely get the main reason for licenca.me and Europe registry became partners for .me domain registration.

You will never reach an agreement if you are not ready to find the compromise. Luckily, both parties have some great offers for each other. Licenca.me opened for europeregistry.com an opportunity to register domains in zone .me, and it will cost you less than on a big part of other sites. As far as you can know, this type of domains is extremely popular among celebrities and social networks in developing countries. Domain registrar also have some aces in the hole and the trump is cheap domains in .com area for all its clients to give communities and organizations from Montenegro register world class domains.

This partnership will certainly develop, but current and future clients of both companies could feel the benefits of such agreement even today!

U modernom svijetu svaka respektabilna kompanija je u potrazi za saveznicima koji bi mogli da pomognu u "osvajanju" domaćeg tržišta strane zemlje. To funkcioniše zato što lokalni stručnjaci bolje razumiju politike i, što je još važnije, način razmišljanja ljudi. Osim toga, domaće kompanije uvek dobijaju ogroman profit od suradnje s multinacionalnim organizacijama, što se ogleda u prilici za pružanje usluga u inostranstvu. Tako da sada sigurno uviđate glavni razlog zbog koga su licenca.me i Europe Registry postali partneri za registraciju .me domena.

Ukoliko niste spremni pronaći kompromis, nikada nećete postići dogovor. Srećom, obje strane imaju neke sjajne ponude jedna za drugu. Licenca.me je dala europeregistry.com priliku za registraciju domena u zoni .me, a to će vas koštati manje nego na većini drugih sajtova. Što se vas tiče, ovaj tip domena je izuzetno popularan među poznatim ličnostima i društvenim mrežama u zemljama u razvoju. Arhivar domena takođe ima svog keca u rukavu, a to su jeftini .com domeni za sve svoje klijente koji onda mogu davati domene svetske klase zajednicama i organizacijama iz registra Crne Gore.

Ovo partnerstvo će se sigurno razvijati, a sadašnji i budući klijenti u obje kompanije bi već danas mogli osjetiti prednosti takvog dogovora!